Schoolbus - BPMPortaal.nl

Niet iedere auto kan worden geïmporteerd

Home » Blog » Niet iedere auto kan worden geïmporteerd

Estimated reading time: 4 minuten

Vaak wordt gedacht dat iedere auto geïmporteerd kan worden. Helaas is dit niet altijd het geval. In dit artikel leggen we je uit waar dit aan ligt.

De internationale autohandel is een complex veld dat wordt beïnvloed door regelgevingen, veiligheidsnormen en milieuvoorschriften. Hoewel het importeren van een voertuig aantrekkelijk kan zijn vanwege mogelijke kostenbesparingen of unieke voertuigeigenschappen, is het niet altijd mogelijk elke auto naar elk land te brengen.

De redenen variëren van veiligheidsvoorschriften tot economische beschermingsmaatregelen.

Wanneer je een auto wil importeren, houdt dan rekening met onderstaande.

Veiligheidsnormen:

Landen stellen specifieke veiligheidsnormen vast waaraan alle voertuigen moeten voldoen. Deze normen kunnen betrekking hebben op aspecten als crashbestendigheid, veiligheidsgordels, airbags en remmen. Als een auto niet aan deze veiligheidseisen voldoet, wordt de import ervan
verboden om de inzittenden en andere weggebruikers te beschermen.

Emissienormen:

Met toenemende milieu eisen hanteren veel landen strikte emissienormen. Auto’s die te veel vervuilende stoffen uitstoten, mogen niet worden ingevoerd. Deze maatregelen zijn bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren en de ecologische voetafdruk van het transport te verkleinen.

Voor het importeren van een auto in Nederland moet het voertuig voldoen aan de op dat moment geldende Euro-norm. De specifieke eisen kunnen variëren afhankelijk van het type voertuig en het bouwjaar. Over het algemeen geldt dat hoe nieuwer de auto, hoe strenger de emissie-eisen zijn waaraan deze moet voldoen.

Homologatie en type goedkeuring:

Voertuigen moeten vaak een uitgebreid goedkeuringsproces doorlopen, bekend als homologatie, om te bewijzen dat ze voldoen aan de lokale of regionale regelgeving. Dit proces kan vooral voor individuele importeurs een kostbare en tijdrovende barrière vormen.

Stuurpositie:

De positie van het stuur kan ook een importbelemmering zijn. Auto’s ontworpen
voor landen waar men aan de andere kant van de weg rijdt, kunnen in sommige regio’s als onveilig worden beschouwd, wat hun import kan beperken of verbieden.

In Nederland is er geen wettelijk verbod op de import of registratie van voertuigen met het stuur aan de rechterkant, zoals die typisch zijn in landen waar men links rijdt, zoals het Verenigd Koninkrijk of Japan. Echter, er zijn wel enkele praktische en veiligheidsoverwegingen waarmee rekening moet worden gehouden.

Economische beschermingsmaatregelen:

Sommige Landen hanteren economische beschermingsstrategieën zoals hoge invoertarieven of quota, om hun eigen auto-industrie te ondersteunen. Dergelijke maatregelen beogen de lokale markt te beschermen tegen buitenlandse concurrentie.

Nederland, als lid van de Europese Unie, volgt de handelsbeleid en regelgeving die op EU-niveau zijn vastgesteld. De EU heeft over het algemeen een relatief open handelsbeleid, maar heft wel invoerrechten op auto’s die van buiten de EU worden geïmporteerd. Deze tarieven zijn bedoeld om een gelijk speelveld te creëren voor binnenlandse en buitenlandse producenten en om de Europese markt te beschermen tegen oneerlijke concurrentie.

Leeftijd en staat van het voertuig:

Sommige landen stellen beperkingen aan de leeftijd en de staat van geïmporteerde auto’s. Dit is om te zorgen dat enkel voertuigen die aan bepaalde veiligheids- en milieunormen voldoen, op hun wegen worden toegelaten.

Er is geen absolute leeftijdsgrens voor auto’s die in Nederland geïmporteerd kunnen worden. Echter, oudere voertuigen moeten aan strengere inspecties onderworpen worden om te verzekeren dat ze aan de huidige veiligheids- en milieunormen voldoen.

Voertuigen ouder dan 30 jaar worden als klassieke auto’s beschouwd en kunnen in aanmerking komen voor bepaalde belastingvoordelen, maar moeten nog steeds voldoen aan de geldende milieu- en veiligheidseisen.

Het importeren van een auto vereist dus een gedegen begrip van en conformiteit met internationale en nationale voorschriften. Wanneer je een auto wil importeren is het dus goed om onderzoek te doen en te overwegen professioneel advies in te winnen.

Neem contact op voor meer advies. We helpen je graag verder.

Photo by James Day on Unsplash